Lampy - Oświetlenie antywybuchowe LED

Znaleziono produktów: 21
Antywybuchowe

Oświetlenie antywybuchowe LED jest bardzo istotnym z punktu widzenia warunków bezpieczeństwa w pracy takich jak np. wielkie hale i zakłady produkcyjne. Stanowią one produkty specjalnie przystosowane do warunków pracy w miejscach o podwyższonym zagrożeniu wybuchem lub pożarem.

Lampy antywybuchowe LED mogą uratować życie

Miejsca pracy zagrożone wybuchem muszą być przygotowane na wypadek wystąpienia wybuchu bezpośrednio zagrażającego zdrowiu i życiu pracowników – to znaczy na sytuację, w której konieczna będzie ewakuacja lub niesienie pomocy rannym lub nieprzytomnym pracownikom. W tym celu potrzeba oświetlenia, które nie ulegnie zniszczeniu w wyniku eksplozji – jest ono potrzebne do skutecznego przeprowadzenia akcji ratunkowej, a także po to, by wszystkie wyjścia ewakuacyjne były dobrze widoczne. Stąd konieczność zaopatrzenia się w oświetlenie spełniające szereg kryteriów wymaganych do zapewnienia bezpieczeństwa.

Oświetlenie antywybuchowe LED na Światłolux.pl

Oświetlenie antywybuchowe LED na Światłolux.pl jest szczególnie istotne w strefach szczególnego zagrożenia pożarem jakie występują w między innymi wielkich halach i zakładach produkcyjnych. Ten rodzaj oświetlenia LED jest przygotowany na wypadki takie jak nagłe wybuchy, które mogą bezpośrednio zagrać zdrowiu i życiu pracowników. Wytrzymała obudowa tego źródła światła nie ulegnie zniszczeniu i będzie skutecznie kontynuować pracę w sytuacji awaryjnej. Lampy antywybuchowe LED spełniają wszelkie normy takie jak unijne dyrektywy CE lub ATEX. Oświetlenie antywybuchowe LED to wybór bezpieczeństwa w miejscu pracy dla wszystkich pracowników.